Mobilepay 40414414

Fredag WHM Teaser og foredrag med Carsten Islington - 100 dkr
Lørdag WHM Fundamaentals - 900 dkr

Søndag WHM Advance - 1400 dkr

Samlet 2100 dkr før 23/12 efter 2300 dkr.